Close

தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் இணைய வழி விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – பத்திரிகை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/09/2021

தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் இணைய வழி விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – பத்திரிகை செய்தி (PDF)