Close

பொருளாதாரக் கணக்கெடுப்பு பணி துவக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/10/2019
District Collector Thiru. K.Rajamani I.A.S., started the Economic Census work on 24.10.2019 for Coimbatore District

பொருளாதாரக் கணக்கெடுப்பு பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.கு.இராசாமணி இ.ஆ.ப. அவர்கள் அவர்கள் 24.10.2019 அன்று துவக்கி வைத்தார் (PDF 34.8 KB)