மாநில தகவல் ஆணையர் விசாரணை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/06/2019
RTI commissioner photo

மாநில தகவல் ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் 18/06/2019 அன்று விசாரணை மேற்கொண்டார்