ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கடினமான கல் 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – குவார்ட்ஸ், பெல்ட்ஸ்பார் 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – ஆற்று மணல் குவாரி 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சுன்னாம்பு கல் 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சோப்பு கல் 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கூழாங்கற்கள் மற்றும் செம்மண் சரளை 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – ஜிப்சம் 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கிரானைட் கல் 06/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
கோயம்புத்தூர் மாவட்ட கனிம வள ஆய்வு அறிக்கை 19/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(9 MB)
கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வங்கிகளின் 2018-2019ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர திட்ட அறிக்கை 10/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)