ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட வங்கிகளின் 2019-2020ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர திட்ட அறிக்கை 18/09/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கடினமான கல் 06/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – குவார்ட்ஸ், பெல்ட்ஸ்பார் 06/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – ஆற்று மணல் குவாரி 06/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சுன்னாம்பு கல் 06/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சோப்பு கல் 06/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கூழாங்கற்கள் மற்றும் செம்மண் சரளை 06/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – ஜிப்சம் 06/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கிரானைட் கல் 06/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 11/06/2018 பார்க்க (6 MB)