Close

ஒற்றை சாளர முறையில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் பணி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/06/2021
Single Window Scheme Permission to Start Industries District Collector conducted meeting

ஒற்றை சாளர முறையில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் பணி ஆலோசனை கூட்டம் 25.06.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர்.ஜி.எஸ்.சமீரன் இ.ஆ.ப. தலைமையில் நடைபெற்றது (PDF 38.6KB)