Close

கோவை மத்தியசிறையில் ஒர் இரவுக்காவலர் பணியிடத்திற்க்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/02/2023

கோவை மத்தியசிறையில் ஒர் இரவுக்காவலர் பணியிடத்திற்க்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.  (PDF 75KB)                                                                                                                                                                                                                                                                – பத்திரிகைச் செய்தி