அறிவிப்புகள்

தலைப்பு விவரம் தொடங்கும் தேதி முடிவுறும் தேதி கோப்பு
வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம்

வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் விண்ணப்பிக்க மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் கோயம்புத்தூரில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

10/01/2019 31/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (846 KB)
வேலைவாய்ப்பு அலுவலக சிறப்பு பதிவு புதுப்பித்தல்

வேலைவாய்ப்பு அலுவலக 2011 முதல் 2016 ஆண்டு புதுப்பித்தலை தவறியவர்களுக்கு புதுப்பிக்க சிறப்பு புதுப்பித்தல் சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பதிவுதாரர்கள் https://tnvelaivaaippu.gov.in/ இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

01/11/2018 24/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (582 KB)
ஆவணகம்